Politikalarımız

Kalite Politikamız

Lojistik süreçler içerisinde gerek altyapı gerek çevresel etkenler kaynaklı birçok problem doğabilirken, bunlara en etkili çözümü üretmek temel görevlerimiz arasında yer alıyor. Bu noktada, tüm işlerimizi gerçekleştirirken kaliteyi ön planda tutuyoruz. ISO9001 ve ISO/IEC 27001 kalite belgelerine sahip olarak, tüm iş yükümlülüklerimizde en iyi ve en doğru hizmeti vermeye çalışıyoruz.

Çevre Politikamız

Çevreyi korumak, doğal kaynakları verimli kullanmak, kirliliği önleyerek gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir ortam bırakmak hedefiyle çevre politikası kapsamında;

 • Üst yönetimimizden en alt birime kadar tüm çalışanlarına çevreyle ilgili eğitimler vererek, ortak sorumluluk bilinciyle, çevreye duyarlı çalışmalarda aktif rol oynanmasını teşvik etmeyi,
 • Faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek çevresel riskleri kaynağında tespit ederek, yasal mevzuatlara uygun olarak bertarafını gerçekleştirmeyi sağlayan ve sürekli geliştiren yapıyı oluşturmayı,
 • Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla, doğal kaynakları ve diğer kaynakları kapsayan bir kaynak yönetimi uygulamayı,
 • Çevreyle ilgili olarak yürürlükte bulunan her türlü yasal mevzuata ve diğer şartlara uymayı,
 • Belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda ISO 14001 Standardına uygun bir Çevre Yönetim Sistemi uygulayıp, sürekliliğini ve gelişmesini sağlamayı taahhüt eder.

İSG Politikamız

 • Çalışan personellerimizi, alt yüklenicilerimiz, ziyaretçilerimiz ve diğer ilgili tarafların faaliyetinden kaynaklı oluşabilecek tehlike ve risklerden korumak için, emniyetli şartlar sağlamayı; işletme ve çalışma şartlarının konforunu ve devamlılığını sağlamayı,
 • Bütün faaliyetlerini, sorumluluk duygusu içinde ve etkili bir anlayışta yürütmek için tüm ilgili iç ve dış hususlarımızın farkındalığını artıracak eğitimler düzenleyerek ve sisteme katılım, teşvik ve danışma kanallarını açık tutmayı,
 • Yaptığı rutin / rutin olmayan faaliyetlerini planlarken, çalışanları ve ilgili tarafları korumak adına proaktif bir yaklaşım ile iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini planlamayı ve önlemler almayı,
 • Yasal gereklilikler ve diğer şartları minimum standartlar olarak kabul ederek, sürekliliğini sağlamak için uyum yükümlülüklerini izlemeyi, ölçmeyi ve geliştirmeyi,
 • İş kazalarının, meslek hastalıklarının, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için gerekli tedbirleri alarak, riskleri azaltıcı ve yönetilebilir aksiyonlarla faaliyetlerini yürütmeyi,
 • Organizasyon yapısındaki tüm çalışanları ile İSG yönetim sisteminin beklenen sonuçlarını destekleyen bir kurum kültürü oluşturmayı, geliştirmeyi ve sürdürülebilir bir sistem ile yönetmeyi taahhüt ederiz.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Kurumsal bilgiyi en değerli varlıklarımızdan biri olarak görüyoruz. Edindiğimiz kişisel verilerin korunmasına azami önemi veriyor ve bu verilerin yalnızca müşterilerimizin, iş ortaklarımızın lehine olabilecek çalışmalarımızda iletişime geçilmesi için kullanıyoruz. Bilgi güvenliğinin farkındalığını artırmak için çalışanlarımıza bilgiler veriyor, prosedürler yayınlıyoruz. Olası risklere karşı da teknolojik alt yapımızı sürekli gözden geçiriyoruz.

Kalite, Çevre, İSG ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerimiz, firmamızın İstanbul Merkez ofisinde, Çatalca ve İGA Havalimanı’nda depoları bulunan işletmelerinde yürütülen faaliyetler kapsamında kurulmuş, uygulanmakta ve sürekli iyileştirilmektedir.

İletişim Politikamız

Bizim için doğru iletişim, başarılı sonuçların başlangıç noktasıdır. Karşı tarafı anlamak ve anlaşılabilir olmak şirket felsefemizde yer alan “empati” kavramının gücünü ortaya koyuyor.

 

Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz ile kurduğumuz net, şeffaf iletişim, markamızın duruşunu kuvvetlendiriyor. Bu yaklaşımımız markamızı anlattığımız tüm mecralarda uyguluyoruz. 

Dürüstlük

Ticarette dürüstlüğün, karşılıklı güven duygusunu geliştirdiğine inanıyoruz. Bu bağlamda, tüm işlerimizde dürüstlüğü temel politikalarımız arasında tutuyoruz. Her zaman bu ilkeye göre hareket ederek, müşterilerimizle sıkı bir bağ kuruyoruz. Tüm koşullarda ve iş süreçlerinde dürüst ve ahlaki ilkelere saygılı davranarak güvenirliliğimizi sürekli kılıyoruz.

 

Adil bir fiyatlandırma politikası uygulayarak, müşterilerimizin kaliteli hizmeti doğru fiyata alabilmesini sağlıyoruz.

Açıklık

Ayın her günü, günün her saatinde ulaşılabilirlik, sorun ve ihtiyaçlara karşı anında çözüm bulabilmek lojistik sektöründe oldukça önem verilen bir olgudur. Müşterilerimizin bu tür ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına işimizi ve görevlerimizi sahipleniyoruz. İletişim kanallarımızı sürekli açık tutarak, kayıpları en aza indiriyor, bu sayede sektörde fark yaratıyoruz. Olası sorunlara karşı müşterilerimizi öncesinde bilgilendirerek, alınabilecek tedbirler için zaman kazandırıyoruz.