Yeşil Lojistik

Yeşil Lojistik Nedir?

Yeşil lojistik, işletmelerin lojistik süreçlerinde çevreye verdiği zararı en aza indirgeyecek uygulamaların hayata geçirilmesi ve tüm iş süreçlerinde uygulanması olarak tanımlanmaktadır.

Fevzi Gandur Logistics’te Çevreye Saygı Var!

Fevzi Gandur Logistics olarak çevre politikamızı, doğal kaynakları verimli kullanmak, kirliliği önleyerek gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir ortam bırakmak hedefi olarak belirledik. Çevreye karşı olan sorumluluğumuzun bilincinde olarak proaktif yaklaşımlarla daha temiz bir dünya için çalışıyoruz.

Karbon Ayak İzimiz

Karbon Ayak İzi, bireylerin ve kurumların enerji kullanımından kaynaklı olarak atmosfere yayılan karbondioksit anlamına gelmektedir. Fosil yakıtların bilinçsizce kullanımı ve günlük süreçte tükettiğimiz enerji, küresel ısınmaya yol açan sera gazlarının ortaya çıkmasının başlıca nedenleridir.

 

Çevreye karşı sorumluluğumuzun bir gereği olarak, karbon ayak izimizi düzenli olarak takip ediyor ve kontrol altında tutuyoruz. 2021 yılında ölçmeye başladığımız karbon ayak izi sürecimiz tamamlandı. Buna göre intermodal, yurt içi taşıma, hava, kara ve deniz yolu taşımalarımızda dolaylı yoldan oluşturduğumuz karbon salınımız 15.287.604 ton CO2 olarak hesaplandı.

Neler Yapıyoruz?

Çevreye saygılı lojistik ve sürdürülebilirlik için çalışmalarımız birçok alanda kapsamlı şekilde sürüyor. Hayata geçirdiğimiz projeleri geride kalan uygulamalar olarak görmüyor, her yıl düzenli olarak uygulayarak sürekli hale getiriyoruz.

Sertifikasyon

Uluslararası kabul gören ve çevreye verilen zararı azaltmaya yönelik yönetim sistemlerinden biri olan ISO 14001 sertifikasına sahibiz. Şirketimiz için rehber niteliğinde olan bu sertifika sayesinde, hem uygulamalarımızın geçerliliğini belgelendiriyor hem de bu alandaki standardımızı yönetiyoruz.

Eğitim

Söz konusu çevre olunca, eğitim ve bilincin önemi yadsınamaz. Çalışanlarına değer veren ve kurum kültürüyle hareket eden bir şirket olarak çevre bilincinin artırılması, çevresel tedbirlerin ve eylem planının uygulanmasını temin etmek için çalışanlarımıza periyodik olarak eğitimler veriyoruz. Aynı zamanda düzenli olarak çevre tatbikatları gerçekleştiriyoruz.

 

Sürücülerimize ileri sürüş ve ekonomik sürüş eğitimleri vererek, yakıt tasarrufu sağlıyoruz. Böylece daha az karbon emisyonu oluşturulmasına katkıda bulunuyoruz.

 

Müşterilerimize ve tedarikçilerimize belirlediğimiz çevre politikamız ve aldığımız önlemler hakkında sürekli olarak bilgi veriyoruz. Bu uygulamalarımıza onların da katılımının sağlanması için toplantılar düzenliyoruz.

Atık Yönetimi

Etkin olarak yürütülen atık yönetimimiz sayesinde yasal şartlara uygun şekilde tüm atıklarımızı gruplarına göre ayrı ayrı topluyoruz. Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkili firmalara geri dönüşüm, geri kazanım ve uygun şekilde bertaraf edilmesi adına teslim ediyoruz.

 

İstanbul’daki genel merkezimiz, İzmir, Bursa, Ankara ve Gaziantep’teki bölge ofislerimizde de, geri dönüşüm ve atık yönetimi çalışmalarını sürdürüyoruz.

Araç Filosu ve Çevreci Taşıma Modu Kullanımı

Kara yolu operasyonlarımızda kullandığımız araç filomuzun tamamı euro5 ve euro6 özellikli araçlardan oluşuyor. Ayrıca kullandığımız kiralık-kontratlı araçların da bu özelliklerde olmasına dikkat ediyoruz. Oldukça verimli motorlara sahip bu araçlar sayesinde, karbon emisyonunu azaltıyoruz.

 

Fevzi Gandur Logistics olarak kara yolunu en aza indirgeyen taşıma modu kullanımında hassas davranıyoruz. Operasyonlarımızın tamamını kara yolu ile yapmak yerine kombine taşımacılığı kullanıyor, intermodal operasyonlarımızı her geçen gün artırıyoruz.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Her bir ağacın, nefes almamız için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle TEMA ile her yıl düzenli olarak ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz.

 

Denizlerimizin temiz kalması ve deniz canlılarının sağlıklı yaşayabilmesi için TURMEPA ile kıyı temizleme etkinlikleri düzenliyoruz.

Yenilenebilir Enerji Kullanımı

Yeşil depolama kapsamında Çatalca’da yer alan depomuzda güneş enerjisi kullanımına geçtik. Tükettiğimiz enerjinin %70’ini yenilenebilir sistemden karşılıyoruz.

 

Bununla birlikte tüm ofis ve depolarımızda da az enerji tüketen aydınlatma ürünleri kullanıyoruz.